افغانستان یکی از مراکز ثقل تمدن و فرهنگ اسلامی است
54 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : ایرنا
محل مصاحبه : کابل
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ایرنا ٰ انجمن دوستی ایران و افغانستانٰ و خبرگزاری صدای افغان
تعداد شرکت کننده : 0

افغانستان یکی از مراکز ثقل تمدن و فرهنگ اسلامی استنصرت الله جمالی معاون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  در کابل معتقد است که افغانستان یکی از مراکز ثقل تمدن و فرهنگ اسلامی بوده وامروز تنها کشور بین کشورهای اسلامی است که نزدیک به صد در صد مشترکات با ایران دارد.
به گزارش ایرنا، نصرت الله جمالی با اشاره به اینکه ایران وافغانستان تنها کشورهایی هستند که در تقویم تاریخی خود از سال شمسی استفاده می کنند گفت: بنابراین علاوه بر نزدیکی ایران وافغانستان از لحاظ مرزهای جغرافیایی، در حوزه تمدن ایرانی، اسلامی نیز هیچگونه تفاوتی به چشم نمی خورد.
جمالی با اشاره به اینکه در این زمینه نیازهای دوکشور به یکدیگر بسیار نزدیک و همطراز است گفت: آنچه که دو ملت را به هم پیوند می دهد در درجه اول فرهنگ اسلامی و در درجه دوم تمدن کهن مشترک است که فراتر از مرزها ی جغرافیایی موجود بین دو کشوراست.
جمالی نیازهای فرهنگی هر یک از استان های افغانستان را بیش از یک کشور اروپایی عنوان کرد و گفت: امروز وظیفه تمامی کشورهای اسلامی است تا در بازسازی فرهنگی افغانستان به طور یکپارچه و فراگیر مشارکت داشته باشند.
نصرت الله جمالی اظهار امیدواری کرد که این کشور درحوزه اجتماعی نیز در پرتو تمدن اسلامی بتواند همانند سایر کشورهای اسلامی به شکوفایی برسد. وی در ادامه افزود: اگر سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در این زمینه اقداماتی همه جانبه را برنامه ریزی کند، می توان سریعتر بازسازی فرهنگی افغانستان را به انجام رساند و شرایط فعلی مردم مسلمان این سرزمین را به جایگاه حقیقی خود ارتقاء داد.
وی گفت: مردم افغانستان با بنیان ها و پیوندهای قوی اسلامی خود، زیر بار فرهنگ های غیراسلامی نرفته و نخواهند رفت؛ چرا که  تاریخ این کشور در مقاطع مختلف این واقعیت را نشان داده است .
وی از دو زبان پشتو و فارسی به عنوان دو بال در فرهنگ ادبی افغانستان یاد کرد و گفت: رایزنی فرهنگی  گام های خوبی برای ترجمه کتب به زبان پشتو برداشته است.
معاون رایزن فرهنگی ایران در کابل درپاسخ به سؤال ایرنا مبنی بر اینکه آیا فعالیت و خدمات خاصی برای شیعیان این کشور انجام می گیرد یا خیر؟  گفت: ارتباط ما با شیعیان همانند ارتباط با برادران اهل سنت است و در این زمینه مذهب برای ما ملاک نیست بلکه فرهنگ مشترک اسلامی برای ما ملاک است.
جمالی اهداف رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل را گسترش ارتباطات فرهنگی دولت ومردم با کشورهای اسلامی عنوان کرد و گفت: تا قبل ازسال ۸۲  نمایندگی و نهاد فرهنگی به صورت رسمی در این کشور وجود نداشت  اما پس از ایجاد این مرکز فرهنگی ما تا امروز توانسته ایم در حوزه تمدن و فرهنگ اسلامی و نیز زبان فارسی فعالیت های قابل توجهی داشته باشیم.
جمالی با اشاره به اینکه رایزنی فرهنگی ارتباطات  خوب و گسترده ای با دانشگاه ها، آکادمی علوم و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دارد افزود: بخش دیگری از فعالیت های ما حمایت از بخش های آموزشی و علمی این کشور است و بر همین اساس با هماهنگی هایی که با وزارت آموزش وپرورش افغانستان داریم،  نیازها و منابع علمی دروس ابتدایی تا دیپلم را تامین می کنیم.
این فعال فرهنگی با اشاره به اینکه امروز درافغانستان مدارس غیر انتفاعی به صورت چشمگیری در حال گسترش هستند این امر را نشانه خوبی برای رشد علمی این کشورعنوان کرد و گفت: رایزنی فرهنگی برای تأمین منابع درسی و علمی این مؤسسات آموزشی همکاری و هماهنگی خوبی با وزارت آموزش و پرورش این کشور دارد و کتابهای کمک آموزشی و مجلات علمی تخصصی متناسب با فرهنگ افغانستان را تأمین می کند.
وی افزود: در بخش دانشگاه های این کشور نیز برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی برای اساتید این کشور، تهیه منابع علمی برای دانشجویان و راه اندازی اتاق ایران شناسی در دانشگاه های افغانستان در دستور کار رایزنی قرار دارد...

آدرس اینترنتی