آلبوم من ◂ نصرت الله جمالی
تصویری از سال 1390 در پنجاه و چهار سالگی