مسجد الاقصی در تاریخ ( دو چاپ)
52 بازدید
ناشر: رایزنی فرهنگی در کابل و اخوت اسلامی افغانستان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
درباره ی تاریخچه قدس،و حرم شریف آن و اساس نامه صهیونیسم ، و روز قدس از دیدگاه امام خمینی و رهبر معظممطالبی را در بر دارد چاپ اول توسط رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان و چاپ دوم توسط شورای اخوت اسلامی افغانستان صورت گرفت