رمضان کریم
47 بازدید
ناشر: رایزنی فرهنگی در کابل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
فضیلت ماه رمضان، بخشی از مسایل مورد نیاز و دعا ها و اوقات