گفتمان یا جدل و استدلال در قرآن
41 بازدید
ناشر: مبارک
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بحث درسی علوم قرانی ست و در باره استدلال و جدل درقرآن و تفاوت آن با جدل منطقی است. این بحث در دانشگاه علوم قرآنی قم تدریس در یک ترم تحصیلی گردید