سرزمین های اسلامی
36 بازدید
ناشر: عقیدتی ارتش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1368
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بر اساس الفبا، مجموعه ای از کشورهای بالا بر پنجاه در صد مسلمان که تا کشور عراق را در برمی گیرد و به جغرافیای طبیعی و سیاسی و تاریخی این کشورها به طور مختصر اشاره شده است