عوامل سقوط حکومت ها در قرآن و نهج البلاغه
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله های سلسله بار با این عنوان برگرفته از متن کتاب نوشته شده توسط حقیر "عوامل سقوط حکومتها در قران و نهج البلاغه " می باشد که در کتابخانه ی اینترنتی " مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)"و"مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن" موجود است. لازم به یاد آوری است در متن کتاب ارایه شده توسط این دو کتابخانه ی دیجیتالی غلط های تایپی آیات و روایات نیز وجود دارد، امید است اصلاح فرمایند. حقیر قصد نداشتم متن ویرایش شده مجدد این کتاب را اینجا قرار دهم ولی دیدم دوستان متن کتاب حقیر را بدون ذکر نامی از کتاب و نویسنده آورده و به نام خود مقاله کرده اند!!
دانلود