گزارش سفری با تأمل به افغانستان 1386
44 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتنی های یک سفر به این کشور است