مسجد الاقصی در تاریخ (1387)
45 بازدید
محل نشر: روزنامه و سایت پیمان مهر 87
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بعدا کتاب شد و به چاپ رسید در باره تاریخچه این مسجد تاریخی ست