گفتمان شیعه 1376
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادمان یکی از مبلغان (مرحوم بدری ) و گزارش مناظره او با دیگران در آفریقا