نکاتی در باره علوم قرآنی 1385
54 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به نزول قرآن ، تدوین ، تأویل ، تحدی و تحریف ناپذیری این کتاب آسمانی می پردازد