محرم 1429 افغانستان 1386
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عزاداری در افغانستان در این سال را بیان می کند