رسانه، رابطه ی اخلاق و دین 1389 به سفارش سمیناری درباره رسانه در افغانستان با کسب تقدیر نامه
60 بازدید
محل نشر: www.mehrmedia.org/the-activity/322.php
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: باتوجه به کارکرد رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی که با مردم در تماس هستند و فرهنگ مردم منبعث از دین و آداب و رسوم بومی ست، لازم است اصحاب رسانه با توجه به مرزهای مشترک دین و اخلاق و تسلط فرهنگی رسانه ها، "رسانه یاران" جنبه های حد و مرز شرع مقدس را در این شغل مقدس رعایت کنند. به همین جهت در این مقاله به نکات ضروری اخلاقی و توجه به حقوق مردم به ویژه قشر پایین جامعه که دفاع از آنان وظیفه ی همه جانبه ی آگاه گران در این میدان است، اشاره شده و راهکارهای کابردی برجسته گردیده است. کلید واژه ها: "دین"، "رسانه یاران"، "حق"، "شناخت"، "دلسوزی"، "ادب"، "قضاوت درست"، "دفاع از ستمدیده "،"امر به معروف"؛ "عدالت" متن آن در وبلاگ جمال http://jmal.blogfa.com/post-429.aspx