فرخی سیستانی غلام زاده ی ثروتمند 1388 به در خواست آکادمی علوم افغانستان
51 بازدید
محل نشر: http://www.noorportal.net/1/67/68/33517.aspx
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره فعالیت ادبی و نقش فرخی در زنده نگهداشتن زبان فارسی http://www.noorportal.net/1/67/68/33517.aspx