نامه ای به مادرم افغانستان 1383
52 بازدید
محل نشر: در چند سایت و روزنامه در کابل مثل روزنامه ماندگار ، پیمان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی