ارزش توجه به خانواده و اعتکاف
57 بازدید
تاریخ ارائه : 1/24/2013 1:58:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

عده ای پیدا می شوند که از دین فقط  عبادت های خشک را  دینداری می دانند و غیر آن را خدا باوری و ایمان به خدا و ارزش نمی پندارند و می رسند به جایی که فقط خود را مؤمن  می دانند و بقیه مردم را که  مثل خودشان رفتار نمی کنند نه مؤمن می دانند ؛ نه معتقد به رسالت پیامبر اسلام و شاید برسند به جایی که خون دیگران را نیزمباح بدانند و کشتن آنان را واجب شرعی به پندارند. شما ملاحظه فرمایید اعتکاف در مساجد  به ویژه  مسجد رسول الله  دارای چه ارزشی است و خودِ اعتکاف اینقدر با ارزش است که به دون عذر حرام است آن را رها کرد و از آن خارج شد به عبارت بهتر:  اگر معتکف عمداً اعتکاف ترک کند و عذری نداشته باشد، مرتکب گناه شده است. و مسجد رسول الله در مدینه بهترین و برترین مسجد دنیا  برای اعتکاف است. ولی رسول الله(ص) کسی که در کنار زن و فرزندانش بماند، ارزش آن را بالا تر از اعتکاف در مسجد خود می داند:«جُلوسُ المرءِ عِندَ عَیالِه أحبُّ الیَ الله تعالی مِن اعتکافِ فی مسجدی هذا» (تنبیه الخواطرج2ص122): آنچه نزد خداوند متعال دوست داشتنی تر از اعتکاف در این مسجد من است، این است که مرد در کنارِ زن و فرزندانش باشد. ملاحظه فرمایید بینش رسول الله  در توجه داشتن انسان به خانواده کجا و ما و شناختمان از دین کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟