گرد و غبار به ما چه می گویند؟
53 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2013 8:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

گرد و غبار به ما چه می گویند؟

اگر خوب به دور و بر خود در منزل نگاه کنیم،می بینیم گرد و غبار یا خاک های ریز بر همه چیز نشسته است. یکی پرسید چرا چنین است. گفتم این خاکها ذره ذره هر روز بر ما می نشینند تا بگویند: روزی می رسد که  زیر یک متر از ما دفن خواهی شد. ما روزانه کم کم بر تو می نشینیم  تا روز مرگت به یک متر خواهیم رسید.