سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
محقق و کارشناس 
 
 
کارشناسی و تحقیق 
تدریس 
دانشگاه هوایی 
مدرس 
1369/07/01 
1370/03/30 
معارف و اخلاق 
تدریس 
دانشکده پرستاری 
مدرس 
 
 
جغرافیای جهان اسلام و اخلاق 
تدریس 
دانشگاه شهید رجایی 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب ، معارف و تاریخ  
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی قم 
مدرس 
 
 
جدل و استدلال در قرآن 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
آموزش قران  
همکاری 
عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
تحقیق و هیأت علمی 
 
 
محقق جهت تحقیق کتابخانه ای